Rozlúčka s výmennými ...

Na ročný pobyt v zahraničí v nasledujúcom školskom roku 2017/18  sme opäť pripravili 4 študentov. 29.6.2016 títo študenti predviedli prezentácie pre zahraničné kluby a členovia klubu mali  takto príležitosť bližšie spoznať študentov, ktorých vysielame do zahraničia. Na fotografii nižšie sú…

Do zahraničia posielame r...

V nasledujúcom školskom roku 2016/17 vyšleme do zahraničia 5 študentov a rovnaký počet zahraničných študentov budem hostiť v našom klube. 27.6.2016, pri príležitosti odovzdávania funkcii vedenia Rotary Clubu Poprad, mali všetci členovia klubu možnosť bližšie spoznať študentov, ktorých vysielame do…

Predloženie predbežnej s...

Prehľad vykonávania zbierky Zbierka sa vykonávala na základe rozhodnutia č.k. OU-PP-OVVS-2015/15740-2/2PS zo dňa 08.12.2015 pod názvom „Pomáhame tam, kde iní nepomáhajú“. Zbierka sa vykonávala za verejne prospešným účelom: ochrana zdravia v dňoch od 11.-13.12.2015 na Námestí sv. Egídia v Poprade vo vlastnom…

Dar – výťažok Via...

Výťažok Vianočnej zbierky sme dňa 21.12.2015 oficiálne odovzdali  Ing. Denise Kučkovskej, riaditeľke Slovenského Červeného Kríža, územný spolok Poprad. Pani riaditeľka vyjadrila za tento dar úprimnú vďaku nášmu klubu a podrobne nás oboznámila so súčasným stavom vybavenie domu červeného kríža a s…