O klube

Rotary klub Poprad je členom Rotary Dištriktu 2240 a v súčasnosti má 17 členov, ktorí svojimi postojmi a konaním napĺňajú Rotary heslo “Služba nad vlastné záujmy” (Service above self). Klub sa angažuje v komunitných aj medzinárodných projektoch meniacich životy ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Rotary klub Poprad je nepretržite aktívny v medzinárodných programoch výmeny mládeže. Klub vykonáva pravidelnú vianočnú dobročinnú zbierku na miestne-potrebné účely.

Ak potrebujete viac informácii, nechajte nám prosím odkaz prostredníctvom Pridať komentár nižšie alebo prostredníctvom e-mailu v časti Kontakt..

Prečo sa stať rotariánom ?

Každý Rotary klub sa usiluje o členov, ktorí sú súčasným a progresívnym zastúpením miestnej komunity skúsených profesionálov vo svojom odbore a v byznise. Členstvo v Rotary poskytuje mnoho výhod, vrátane:

  • Ovplyvňovanie zmien vo vnútri komunity
  • Rozvoj vodcovských schopností
  • Získavanie pochopenia a vplyvu na riešenie medzinárodných humanitárnych problémov.
  • Rozvoj vzťahov s komunitnými a podnikateľskými lídrami

Členstvo v Rotary je možné získať pozvaním za člena do miestneho klubu. Ak chcete, aby Rotary klub Poprad zvážil Vaše členstvo, nechajte nám porosím odkaz prostredníctvom Pridať komentár nižšie a niekto z klubu a s Vami určite spojí.

O Rotary

Rotary je organizácia profesionálov a biznis lídrov organizovaných celosvetovo, ktorí poskytujú humanitárnu službu, podnecujú vysoké etické štandardy vo všetkých povolaniach a pomáhajú budovať dobrú vôľu a mier na zemi. Vo viac ako 160 krajinách na svete patrí približne 1.2 millióna Rotariánov do viac ako 30,000 Rotary klubov. Viac podnetných informácii nájdete na www.rotary.org a na www.rotary2240.org.

História Rotary klubu Poprad

V polovici 30. rokov 20. storočia, 30 rokov po vzniku hnutia Rotary a 11 rokov po vzniku prvého klubu vo vtedajšom Československu, vznikli aj v podtatranskej oblasti vhodné podmienky pre vznik Rotary Clubu. Rozhodnutím volebnej komisie ústredia Rotary International v Chicagu bol Rotary Club Poprad 18.mája 1935 prijatý do rodiny Rotary International. Zoznam zakladajúcich členov vtedajšieho Rotary Clubu Poprad klubu poskytuje predstavu o profesnom zložení klubu. Ako je zo záznamu z oficiálneho adresára zrejmé, v tom čase sa pravidelné klubové strenutia uskutočňovali počas roka na 3 miestach – v zime v Tatranskej Lomnici, na jar v Poprade, v lete v Novom Smokovci a na jeseň opäť v Poprade. Dobová fotografia zachytáva členov klubu pri slávnostnom klubovom zasadnutí 6. januára 1937 v Grandhoteli v Tatranskej Lomnici. Nástupom fašistického režimu Slovenského štátu bolo hnutie Rotary zakázané, činnosť klubu zastavená a tento stav zotrval aj počas komunistického režimu až do roku 1990.

Zmena celospoločenských pomerov v roku 1989 priniesla možnosť vplyvu obyvateľov na dianie vo svojom okolí. Nový spôsob vládnutia dovoľoval rozmanité občianske aktivity, čo podnietilo obnovu myšlienok hnutia Rotary na našom území. Začiatkom 90. rokov 20. storočia bola obnovená činnosť prvých Rotary klubov v Čechách a na Slovensku. Zmena zamestnania priviedla v roku 1994 do Popradu aj Pavla Kuba, vtedajšieho člena Rotary Clubu Piešťany, ktorý mal rozhodujúci podiel na obnovení nášho klubu. Toto obdobie bolo poznamenané skepsou obyvateľstva z premeny spoločnosti vyplývajúcej hlavne z prehnaných očakávaní po roku 1989. Preto dnešnými očami vysoko oceňujeme energiu a vôľu, s ktorou dokázal Ing. Pavol Kubo počas viac ako 2 rokov získavať budúcich zakladajúcich členov klubu tak, aby dňa 19.5.2006 Rotary Club Poprad po 62 rokoch opäť získal Chartu Rotary International. Dobová fotografia zachytáva zakladajúcich členov obnoveného Rotary Clubu Poprad 19.5.1997 krátko po odovzdaní Charty RI pred dreveným artikulárnym kostolíkom v Kežmarku. V strede desiaty zľava s obálkou v ruke je Pavol Kubo.

Zdieľať ...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *