Predloženie Predbežnej správy verejnej zbierky vykonanej v r. 2015

Predloženie Predbežnej správy verejnej zbierky vykonanej v r. 2015
  1. Prehľad vykonávania zbierky

Zbierka sa vykonávala na základe rozhodnutia č.k. OU-PP-OVVS-2015/15740-2/2PS zo dňa 08.12.2015 pod názvom „Pomáhame tam, kde iní nepomáhajú“.

Zbierka sa vykonávala za verejne prospešným účelom: ochrana zdravia v dňoch od 11.-13.12.2015 na Námestí sv. Egídia v Poprade vo vlastnom stánku nášho občianskeho združenia do jednej stacionárnej pokladničky, ktorá bola zabezpečená proti násilnému otvoreniu a proti odcudzeniu vložených príspevkov.

Zbierka bola ukončená dňa 13.12.2015.

  1. Prehľad hrubého výnosu vykonávania zbierky

Hrubý výnos z tejto zbierky bol 1 320,94 eur. V prílohe tejto správy je zápisnica z otvorenia pokladničky zo dňa 28.12.2015.

  1. Bankový výpis z osobitného účtu

V prílohe tejto správy je kópia bankového výpisu zo samostatného bankového účtu nášho občianskeho združenia, pričom vklad na tento účet bol vykonaný dňa 30.12.2015.

  1. Táto predbežná správa je zverejnená na webovom sídle nášho občianskeho združenia: www. rotary-poprad.sk.
Zdieľať ...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *