Vianočná dobročinná zbierka RC Poprad

Vianočná dobročinná zbierka RC Poprad

V dňoch 11.-13.12.2015 organizujeme verejnú dobročinnú zbierku pod názvom Pomáhame tam, kde iní nepomáhajú.

Zbierka sa vykoná v územnom obvode Okresného úradu v Poprade na území mesta Poprad za všeobecne prospešným účelom: Ochrana zdravia /Podpora Domu Slovenského Červeného kríža v Poprade-Spišskej Sobote na nákup zdravotných potrieb. Spôsob vykonávania zbierky: zbieraním príspevkov do stacionárnych pokladničiek.Stacionárna pokladnička je umiestnená v stánku Rotary clubu Poprad. Verejná zbierka povolená rozhodnutím Okresného úradu v Poprade sp. zn.  OU-PPOVV-2015/015740-2 zo dňa 8. 12. 2015.

Všetci členovia Rotary Clubu Poprad, budúci Rotary Exchange študenti a ďalší dobrovoľníci sa tešia na stretnutie s občanmi a návštevníkmi mesta Poprad.

Zdieľať ...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *